Image

Nystroem, Gösta - Ishavet - Ehrling, SixtenLeveranstid: Skickas vanligtvis inom 2-5 dagar
Ishavet
Två centrala orkesterverk ur den första generationens svenska modernism, Ishavet (1924-25) och Sinfonia breve (1929-31), här presenterade tillsammans med det senare verket Sinfonia seria (1963).
År 1920 utgjorde Paris något av en knutpunkt för avantgardister och modernister. Men det är också kring denna tid som stormtrupperna börjar retirera - dadaism övergick i surrealism och anarkism byttes mot kommunism; de ryska futuristerna försökte ledningen tämja till plakatmålande agitprop, medan flera av de italienska futuristerna sålde sig billigt till fascisterna och sålunda klättrade upp på den nattsvarta parnassen. Det som kanske utmärker tjugotalet är ett återuppbyggande, ett sökande efter ordning, motiverat av krigets våldsamma konsekvenser. Avantgardisterna är kaotiska kreatörer som spränger traditionen och lämnar fältet öppet och oavslutat, medan modernisterna ordnar de nya intrycken och snarare skapar ett nytt regelverk.
Modernisten Nystroem torde ha funnit sig hemma i detta klimat. De som låg i bräschen för den nya musiken i Sverige fann sin vän och mentor i Igor Stravinsky, medan Arnold Schönbergs tolvtonsmusik skulle dröja innan den fick ordentligt fäste. Ishavet utmärks av en klangbild hämtad ur Claude Debussy, medan Stravinskijinfluerade dissonanser spelar upp de stormiga förvecklingarna, vilka gör sig särskilt gällande i den andra satsens vilda crescendon. Kompositionens öppningssceneri är av det slag som väcker förundran. En polar omgivning avtecknar sig medels höga stråkar, vilka strax ställs mot bleckblås som breder ut sig och färgar det karga landskapet. Med trevande rörelser introduceras sålunda temat, vilket successivt får starkare fäste genom fler instrument och skarpare linjer. Det som senare följer är de böljande rörelser mellan stilla bris och skummande vågsvall. Sinfonia breve fortsätter på havsvidderna, vilket är ett kärt återkommande tema hos Nystroem. Kompositionen tar form av en pendelrörelse mellan explosionsartade höjdpunkter och försonande, meditativ ro. Här finner vi grunderna till Nystroems urmotiv med det energiska resoluta som uttrycks väl i stråkinstrumentens rytmiska hamrande. Sinfonia seria ger istället intryck av en habil kompositör på ålderns höst, där tempot är makligt och det vitala har tonats ner för att ge mer utrymme för ett svävande lugn. Men det finns även kopplingar till tonsättarens tidigare verk och han själv har påtalat att verket är "en återblick", något som framförallt kommer till uttryck i andra satsens mer dramatiska stoff. Stycket har kanske lite mer av en känslomässig prägel, vilket förstärks av hans eget vittnesmål. Nystroem var till trots en obotlig romantiker
The Arctic Ocean
Two central orchestral works from the first generation of Swedish modernists, Ishavet (Arctic Ocean, 1924-25) and Sinfonia breve (Symphony No. 1, 1929-31), are presented here together with the later work, Sinfonia seria (Symphony No. 5, 1963).
In 1920, Paris was something of a hub for the avant-garde and modernists. But it was also around this time that the storm troopers began to retreat - Dadaism gave way to surrealism and anarchism was exchanged for communism. Communist leaders attempted to reduce the Russian futurists to propaganda posters - or agitprop artists, while several of the Italian futurists sold themselves cheaply to the fascists and thus were able to ascend to a gloomy Parnassus. Perhaps the aspect that most distinguishes the 1920s, is a rebuilding, a search for order, that was motivated by the violent consequences of the First World War. The avant-garde are chaotic creators, exploding tradition - leaving the field open and unresolved, while the modernists would rather give order to new impressions, creating a new framework of rules.
The modernist, Nystroem, should have found himself at home in this climate. Those who were at the forefront of new music in Sweden found a friend and mentor in Igor Stravinsky, while it would be some time before Arnold Schönberg's twelve-tone music became firmly established. Ishavet is characterized by a soundscape influenced by Claude Debussy, while dissonances from Stravinsky enhance the stormy intricacies - particularly apparent in the second movement's wild crescendos. The compositions opening scenario is the kind that evokes awe. The polar environment is outlined using the higher strings, which are quickly set against the brass instruments, which spread themselves out, coloring the barren landscape. With tentative movements, the theme is thus introduced, becoming successively more established, adding more instruments and sharper lines. Following the thematic introduction are undulating movements set between still breezes, and foamy wave swells. Sinfonia breve carries over the expansive ocean-scape, which is one of Nystroem's beloved, recurring themes. The composition takes form of a swinging pendulum, with meteoric, explosive highs and then conciliatory, meditative tranquility. Here we find the foundations for Nystroem's basic motif with the energetic resolutions that are well expressed in the rhythmic pulsations of the string instruments. Sinfonia seria, on the other hand, gives the impression of a capable, yet submissive composer in the autumn of old age, in which the tempo is leisurely and the vitality has been toned-down in order to make room for a floating calm. But there are also connections to the composer's earlier works, and he has pointed out himself, that the work is a look back, which is seen most of all in the second movement's more dramatic material. The piece has, perhaps, a more emotional character, which is supported by his own descriptions. Nystroem was, despite it all, an incurable romantic.Fakta
Artikelnummer CAP21332
Streckkod 7391782213324
Utgivningsdatum 1989-03-01
Kategori Klassiskt
Skivbolag Caprice
Enhet CD
Antal enheter 1
Utövare
Dirigenter Ehrling, Sixten
Kompositörer Nystroem, Gösta
Skriv din egen recension
Du måste logga in för att kunna skriva en recension
Om du tycker om Ishavet, berätta det gärna för dina vänner! Du kan snabbt och enkelt dela denna sida direkt på Facebook, Twitter och via e-post här nedanför.

Rekommendationer

Image
159 kr
The Heritage of Wilhelm Stenhammar (4 CD) - Leygraf, Hans - Stenhammar, Wilhelm
Image
169 kr
Nystroem, Gösta - Symphonies Nos. 4 & 6 - Andersson, B Tommy
Image
159 kr
Royal Swedish Opera Orchestra (The) - Ehrling, Sixten
Image
169 kr
Nystroem, Gösta - Sinfonia Espressiva; Sinfonia Seria
Nystroem, Gösta - Ishavet - Järvi, Paavo (conductor) BIS682 1994-10-25 169 kr
Rosenberg, Hilding - Johannes Uppenbarelse / Symfoni Nr. 4 - Ehrling, Sixten CAP21429 1992-10-06 89 kr
Blomdahl, Karl-Birger - Kammarmusik CAP21424 1992-03-27 159 kr
Lundquist, Torbjörn Iwan - Symfoni Nr. 7 - Ehrling, Sixten CAP21419 1991-11-08 159 kr
Nystroem, Gösta - Sånger vid havet - Mann, Tor SCD1039 1991-03-25 79 kr
Nystroem, Gösta - Sinfonia del mare - Westerberg, Stig SCD1015 1991-02-25 69 kr
Utgången
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Mitt konto
Min varukorg: 0 artiklar